PRAHA – PO OBCHODNÍCH CENTRECH II (OC NOVÝ SMÍCHOV)

Obchodní centrum Nový Smíchov vzniklo jako součást porevoluční proměny industriální části Smíchova na multifunkční městské centrum. Autoři regulačního plánu nové zástavby Smíchova, architekti z dřívějšího D. A. Studia v čele s Martinem Rajnišem, se odklonili od modernistického plánování a navázali na městské bloky a pravidelnou uliční síť. Zábavně-obchodní centrum Nový Smíchov, od stejných tvůrců, vzniklo na místě bývalých Ringhofferových továren, jejichž odkaz je přítomný v podobě zachované secesní fasády v Plzeňské ulici. Jeho autoři se zasadili o to, aby nový objekt respektoval klasický městský charakter navrhovaného urbanismu. Slepé fasády byli minimalizovány, stejně jako velikost objektu vsazením za stávající strukturu činžovních domů. Nově navrhované pasáže a jiná propojení podpořily zahuštění uliční sítě a městotvornost. O tom, jak se obchodní centrum podařilo zapojit do struktury města a které nekoncepční kroky byly učiněny ze strany investora, se budete moci přesvědčit s architektkou a urbanistkou Annou Beatou Háblovou. Procházka navazuje na Po obchodních centrech I (OC Smíchov) v sobotu 5.10. ve 13.00 hodin.

Sraz: ne 6.10., 13.00, Plzeňská 8, P-5

Fotoreport