PRAHA – ANKALI + PLANETA ZA

Hudební kluby Planeta Za a Ankali s jejich zakladatelem a grafickým designérem Michalem Veltruským a architektkou Barbarou Rozsypalovou. Zážitek z návštěvy hudebního klubu je často doprovázen i vizuálními vjemy – architektonické zpracování, dekorace či práce s prostorem, světly a mlhou jsou mnohdy stejně důležité jako samotná hudba.

 

st 4. 10. | 18:00 | Lopuchová 6, Praha 10