PRAHA – PALÁC EDISON – KAPACITA NAPLNĚNA

Funkcionalistická budova Edisonovy transformační stanice od architekta Františka A. Libry prošla v letech 2005–2007 zásadní rekonstrukcí podle návrhu Ladislava Lábuse. Díky zmenšení prostorových nároků mohla být technologie transformační stanice zredukována a přesunuta do suterénu, v nadzemní části tak vznikl prostor pro novou náplň. Přízemí bylo využito pro obchodní prostory, vyšší patra pro administrativu. Členitou hmotu budovy doplnila abstraktní nástavba s byty. V precizně zrekonstruovaných prostorách můžete vidět řadu původních detailů. Výraznými zachovanými prvky je například čtveřice mohutných ocelových vrat v přízemí, původní tenké ocelové rámy oken nebo ocelové zábradlí na hlavním schodišti. Od června 2019 je v budově otevřeno kino Edison. Omezená kapacita, Nutná rezervace od 29. 9. na GoOut.cz.

Děkujeme Edison Filmhub.

Sraz: so 5.10.,15.00 a 16.00, 10.00 a 10.30, Jeruzalémská 1321/2, P-1

Fotoreport