PRAHA ORNITOLOGICKÁ

Architektonicko-ornitologická vycházka Stromovkou, největším parkem v Praze, který vznikl postupnou přeměnou lužních lesů, s historikem umění Richardem Biegelem a s ornitology Tomášem Telenským a Alenou Rulfovou. Od Stromovky přes nádraží Bubny ke staré holešovické zástavbě, jejíž avifauna je na městské poměry překvapivě bohatá. Kromě urbanismu a architektury budeme pozorovat ptáky, naslouchat jejich hlasům a povíme si něco o jejich ochraně. Dalekohled, svačinu a určovací příručku s sebou!

SRAZ: so 4. 10., 9:00, před hlavním vstupem do areálu výstaviště

Letna sobě!

Fotoreport