PRAHA – ODKAZ KARLA PRAGERA

S historičkou architektury Radomírou Sedlákovou o architektu Karlu Pragerovi a jeho odkazu české architektuře i Národní galerii v Praze.

 

Karel Prager patří k velkým osobnostem české architektury 2. poloviny 20. století. Patřil k tvůrcům, kteří architekturu chápali jako výraz doby, a usiloval o to, aby jeho stavby materiálově, technicky a konstrukčně době vzniku odpovídaly. Soustředil se především na Prahu (ale jeho stavby najdeme i jinde), v níž bylo postaveno velké množství významných staveb, a ještě větší je množství projektů, které realizace nedošly. Ohromný archiv chtěl architekt utřídit. I když v něm řada věcí již chyběla, přece jen soupis všeho je impozantní. Jsou tu zastoupeny nejen plány a fotografie toho, co obohatilo tvář města, ale i mnohé soutěže, mnohé studie, výzkumné úkoly, práce někdy nečekané. Po architektově náhlé a příliš časné smrti byl jeho archiv na jeho přání a se souhlasem dědiců předán do Národní galerie. Má více než tisíc položek a jeho zpracování byla do jisté míry detektivní prací, protože ne vše bylo jasně identifikovatelné, zvláště u soutěží a některých drobnějších návrhů, proto tato práce není ještě definitivně u konce.

Radomíra Sedláková je historičkou architektury a pracovala 35 let ve sbírce architektury Národní galerie v Praze. Je autorkou několika desítek výstav a knih o architektuře a architektech. Je docentkou na Stavební fakultě ČVUT, přednáší dějiny architektury, také na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnuje se popularizaci architektury.

 

Přednáška zakončuje program Dne architektury v Národní galerii v Praze (spolupořadatel akce).

 

Cena: zdarma / Místo setkání: Korzo Veletržního paláce / Doba trvání: cca 80 min. / rezervace na GoOut

 

pá 6. 10. | 18:00 | Korzo Veletržního paláce, Dukelských Hrdinů 47, Praha 7

Fotoreport