PRAHA – NOVÁ BUDOVA FHS

Budova vzniklá přestavbou objektu menzy od architekta Karla Pragera z 80. let, která byla spolu s areálem MFF UK součástí plánovaného trojského kampusu. Nové univerzitní sídlo bylo uvedeno do provozu v roce 2020 podle návrhu Kuba & Pilař architekti. Srdcem budovy je centrální čtvercová dvorana s betonovými stropními nosníky a prosklenou střechou. Ta propojuje tři podlaží, z ochozů po jejím obvodě se vstupuje do jednotlivých seminárních místností, kabinetů, obslužných místností i výtahů a únikových schodišť. Hlavní komunikační páteří jsou dvě jednoramenná betonová schodiště v centrálním prostoru. V nejnižším, částečně zapuštěném podlaží jsou větší přednáškové místnosti, aula a děkanát. V podzemí jsou garáže. Minimalisticky pojatý vzhled interiéru s konstrukcemi z pohledového betonu, černou podlahovou stěrkou, bílými obklady stěn a s podhledy z tahokovu dává vyniknout hře světla pronikajícího střechou mezi nosníky. Navenek se budova otevírá předsazeným proskleným pláštěm, který umožňuje provětrávání a stínění. Kromě centrální dvorany budou zpřístupněny typické seminární místnosti, posluchárny a fakultní knihovna.

 

V 16.00 proběhne komentovaná prohlídka budovy s bývalou děkankou Marií Pětovou.

 

Do programu je zařazen i vedlejší areál Matematicko-fyzikální fakulty UK, navržený Karlem Pragerem.

 

Spolupořadatelem je Fakulta humanitních studií UK.

 

so 30. 9. | 14:00–18:00 | Pátkova 5, Praha 8

Fotoreport