PRAHA NEPOSTAVENÁ – PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ

Přelom 19. a 20. století a zejména pak období první republiky byly velmi bohaté na architektonické a urbanistické vize, které chtěly z dříve provinční Prahy učinit velkoměsto evropského formátu. Řada z těchto reprezentativních komplexů byla plánována na pražská nábřeží či do lokalit pohledově spjatých s Vltavou. Procházka s historičkou architektury Klárou Brůhovou.

Sraz: ne 30. 9., 11.00, náplavka pod Právnickou fakultou UK, poblíž Čechova mostu

Fotoreport