PRAHA – NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vypsanou soutěž na budovu Národní technické knihovny v roce 2000 vyhrála tehdy začínající architektonická kancelář Projektil. Stavba doplnila dejvický areál tří pražských univerzit o místo setkávání, studia a odpočinku. Knihovna má čtyři vchody a vítá návštěvníky ze všech stran. Samotný prostor knihovny se nachází nad návštěvníky, kam se dostávají skrze velkoryse osvětlené vstupní atrium do jednotlivých pater. Atrium s ochozy je vyzdobeno jednoduchými a místy humornými kresbami rumunského umělce Dana Perjovschiho. Právě propojení architektů s umělci a grafiky bylo pro výslednou stavbu zásadní; kromě zmiňovaného Dana Perjovschiho se do projektu zapojila Laboratoř Petra Babáka, která vytvořila informační a navigační systém. Návštěvníkům jsou také zpřístupněna dvě venkovní atria v posledním patře. Prohlídky představí knihovnu od přízemí po nejvyšší patro. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

 

Sraz: so 29. 9., 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 komentovaná prohlídka, Technická 2710/6