PRAHA – MORZINSKÝ PALÁC (DŮM U MOUŘENÍNŮ) – KAPACITA NAPLNĚNA

Vrcholné Santiniho dílo na poli palácové architektury, v současnosti sídlo velvyslanectví Rumunska. Palác, zvaný též dům U Mouřenínů, vznikl přestavbou čtyř měšťanských renesančních domů, jež barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel v letech 1713–1714 architektonicky sjednotil v jeden celek, jehož základní členění opakuje skladbu blízkého Kolovratského (Thunovského) paláce. Z důvodu nutnosti zanechání původního průjezdu navrhl Santini podle osy symetrie průčelí jeho slepý protějšek a prostor mezi nimi vyplnil balkonem, který podpírají sochy mouřenínů. Sochařská výzdoba fasády je dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

 

V Nerudově ulici jsou do programu zapojeny i protější budova italského velvyslanectví (Kolovratský palác), kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána a Valkounský dům, rovněž Santiniho realizace.

Santinimu se bude věnovat i přednáška profesora Pavla Kaliny v kostele Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána, která proběhne v sobotu 30.9. ve 13.30.

 

Z bezpečnostních důvodů je nutné při rezervaci uvést jméno, datum a místo narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu.

Rezervace končí 26. 9. ve 12:00.

 

English friendly – přístupné v češtině i angličtině.

 

Děkujeme Velvyslanectví Rumunska v ČR.

 

so 30. 9. | 10:00–13:00 | Nerudova 5, Praha 1

Fotoreport