PRAHA – MEZI VODOU A NEBEM

I uprostřed našeho hlavního města se můžeme setkat s mnoha druhy ptáků. Na exkurzi se zaměříme na problematiku synantropních druhů ptáků (holubi, vodní ptáci, straky aj.) a jejich soužití s lidmi. Je vhodné ptáky krmit a čím? Proč dochází k jejich střetům s prosklenými plochami a s trolejemi na mostech, jakými opatřeními lze těmto střetům bránit? Exkurzi pro rodiče s dětmi z Náplavky na Malou Stranu povede ornitolog Martin Těšický. Dalekohled a určovací příručku s sebou.

SRAZ: ne 1. 10., 9.00, Palackého náměstí před sochou F. Palackého