PRAHA – MĚSTO KLIMA KULTURA

Všeobecný happening ke kulturnímu pozdvižení v okolí Masarykova nádraží. S vlajkou o vývoji místa s architektem Mojmírem Puklem a historičkou Annou Vinklárkovou, členkou Klubu za Starou Prahu. Po procházce následuje volná výtvarná dílna pod dohledem textilní výtvarnice Zuzany Krajčovičové k aktivaci lidského potenciálu účastníků metodou občanské neposlušnosti. Zvány jsou i další spolupracující iniciativy, občanští aktivisté i interní aktivisté. Rodiny s dětmi vítány.

SRAZ: so 30. 9., 14.00, Na Florenci 1420/3