PRAHA – MALÁ ARCHITEKTURA NA VELKÉM SÍDLIŠTI

Parter Jihozápadního Města s historičkou umění Klárou Ullmannovou a historikem architektury Petrem Vorlíkem. Osmdesátá léta přinesla do české architektury snahy o revizi a doplnění modernistického konceptu. Jednou z cest, jak humanizovat velká a technokraticky pojatá sídliště, se stal nebývalý důraz na vybrané veřejné budovy, drobné stavby a parter. Příležitost při jejich realizaci dostala i mladší a střední generace tvůrců, toužebně vyhlížející změny.

 

po 2. 10. | 17:00 | Fontána před ZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744, Praha 13

Fotoreport