PRAHA – LÁVKA ŠTVANICE – KAPACITA NAPLNĚNA

Štvanická lávka spojující Holešovice s Karlínem s jejími autory architekty Petrem Tejem a Markem Blankem. Nová realizace významného pražského přemostění řeky Vltavy komentovaná a prezentovaná autorem lávky architektem Petrem Tejem. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá cesta vycházející z dynamiky pohybu chodců a cyklistů. Je tvořena přímkami a kružnicovými vertikálními a horizontálními oblouky. Mostovka je podepřena dvěma nábřežními opěrami, dvěma pilíři na krajích ostrova Štvanice, aby do ostrova co nejméně zasahovala, a dvěma pilíři v nesplavném rameni řeky Vltavy. Architektura mostu využívá minimalistického sochařského tvarosloví. Most je z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC – ultra high performance fibre reinforced concrete) s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru.

 

13:00 – prohlídka s architektem Petrem Tejem

17:00 – prohlídka s architektem Markem Blankem

 

ne 1. 10. | 13:00 a 17:00 | u vstupu na lávku z Karlína, Praha 8

Rezervace na GoOut

Fotoreport