PRAHA – LAICHTERŮV DŮM

V Chopinově ulici s výhledem do Riegrových sadů stojí od roku 1909 dům nakladatele Jana Laichtera. V přízemí domu bylo Laichterovo nakladatelství, v patře za cihlovým arkýřem se nacházel byt majitele. Architekt domu Jan Kotěra oba provozy propojil velkorysou schodišťovou halou s malbami Františka Kysely. Vyšší patra sloužila jako činžovní dům se samostatným vstupem. Dnes v domě sídlí nakladatelství Paseka, které zpřístupní své prostory. Děkujeme nakladatelství Paseka.

 

Sraz ne 30. 9., 12.00–15.00, Chopinova 4