PRAHA – KULTURNÍ POZDVIŽENÍ

Všeobecný happenig ke  k u l t u r n í m u  p o v s t á n í. Neřízená osvětová platforma: volná diskuse k občanské neposlušnosti, k probuzení sounáležitosti a spolupůsobení. Stanovisko k současnému stavu architektury stavební kultury veřejného prostoru a vůbec. Projevení kulturní vůle. Akce je impulsem, nikoli k rozvratu, ale k aktivizaci lidí a umělců, k povstání a místy až k  p o z d v i ž e n í. Předpokládá se prostorové instalování, tiskání, dekorování, živý řetěz. Koordinuje architekt a umělec Mojmír Puklse spolky JSD a Klinika, s příspěním Petra Nikla a případně se závěrečným putováním…

SRAZ: ne 2.10., 15.00, Senovážné náměstí

Předcházející akce k tématu naleznete na http://skolska28.cz/k-u-l-t-u-r-n-i-z-k-l-d-n