PRAHA – KRÁLOVSKÝ PATRONÁT V SOCHAŘSTVÍ 13. STOLETÍ

Přednáška Královský patronát v sochařství 13. století (Kamenné skulptury v interiérech středověkých kostelů) a prohlídka raně gotické architektury Anežského kláštera s historikem umění Alešem Mudrou. Klášter klarisek byl založen králem Václavem I. a jeho sestrou Anežkou a ve fundacích pokračoval též Přemysl Otakar II., který nechal v klášteře zbudovat kostel Krista Spasitele. Vstup do něj střeží v kameni provedené korunované hlavy králů a královen, odkazující ke světské vládě i ke Kristově vítězství nad smrtí.

 

Sraz: ne 30. 9., 15.00, Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České, Anežská 12