PRAHA – KOSTEL PANNY MARIE MATKY USTAVIČNÉ POMOCI A SV. KAJETÁNA

Kostel vysvěcený a dokončený roku 1717 jako součást kláštera řádu theatinů za spoluúčast Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Ten se podílel zejména na řešení průčelí a výrazného hlavního portálu, svůj odkaz ale zanechal i v interiéru kostela, kde upravil řadu detailů. Navrhl také unikátní samonosné točité schodiště spojující sakristii s výše položenou budovou řádové koleje. První návrh kostela už roku 1679 vypracoval italský architekt Guarino Guarini, ten se ale v původní podobě nerealizoval. Další variantu projektu navrhl Jean Baptiste Mathey, až následně se do projektu zapojil Santini.

 

V Nerudově ulici jsou do programu zapojeny i vedlejší Kolovratský (Thunovský) palác, Morzinský palác a Valkounský dům, rovněž Santiniho realizace. Santinimu se bude věnovat i přednáška profesora Pavla Kaliny, která v kostele proběhne v sobotu 30. 9. ve 13.30.

 

Na místě bude možné přispět dobrovolným vstupným pro kostel, který provozuje Arcidiecézní charita Praha.

 

so 30. 9. | 10:00–13:00 | Nerudova 22, Praha 1

Fotoreport