PRAHA – KLOKNERŮV ÚSTAV – KAPACITA NAPLNĚNA

Kloknerovým ústavem specializujícím se na stavební inženýrství a technologie s jeho ředitelem Jiřím Kolískem. Ústav byl při ČVUT založen profesorem Františkem Kloknerem v roce 1921 pod názvem „Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních“ jako první vědecko-výzkumné pracoviště svého typu ve střední Evropě. Hlavním posláním ústavu je poskytovat vzdělávání a výzkum v oblasti stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, které se používají při stavbě budov, mostů, silnic a dalších.

 

Rezervace na GoOut. 

 

po 2. 10. | 16:00 | Šolínova 7, Praha 6

 

Fotografie: www.casopis.fit.cvut.cz, Kloknerův ústav ČVUT

Fotoreport