Praha – Juditina věž

Komentovaná prohlídka Juditiny věže, té nižší z obou Mosteckých věží. Věž dostala svůj název od Juditina mostu, předchůdce dnešního Karlova mostu, jehož byla součástí. Byla zbudována z kvádříkového zdiva v románském slohu v druhé polovině 12. století. Po roce 1591 byla věž renesančně upravena: cimbuří nahrazeno renesančními štíty, fasáda vyzdobena sgrafitovým kvádrováním se zajímavým symbolem Bafometa (symbolická bytost podobná démonu s hlavou kozla) a byla nově proražena okna. Na konci 19. století byl na fasádě objeven zazděný výklenek s románským monumentálním reliéfem, v té době již skrytý v interiéru 1. patra přiléhajícího domku bývalé celnice. Představuje klečícího mladíka, který něco přebírá nebo předává druhé, trůnící postavě. Totožnost postav a smysl výjevu není vyjasněný, jedná se však o jedno z vrcholných děl českého románského sochařství s vlivy francouzské monumentální plastiky. Součástí prohlídky bude i stručná informace o Klubu Za starou Prahu. Nutná rezervace od 27. 9. na GoOut.cz.

Sraz: so 3. 10., ne 4.10., 10.00 a 14.00, Knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1, P-1

Fotoreport