PRAHA – JUDITINA VĚŽ – kapacita naplněna

Juditina věž, nižší z obou Mosteckých věží, dostala svůj název od Juditina mostu, předchůdce dnešního Karlova mostu, jehož byla součástí. Byla zbudována z kvádříkového zdiva v románském slohu v druhé polovině dvanáctého století. Po roce 1591 byla věž renesančně upravena: cimbuří nahradily renesanční štíty, fasádu vyzdobilo sgrafitové kvádrování se zajímavým symbolem Bafometa (symbolická bytost podobné démonu s hlavou kozla) a byla nově proražena okna. Na konci 19. století byl na fasádě objeven zazděný výklenek s románským monumentálním reliéfem, již v té době skrytý v interiéru 1. patra přiléhajícího domku bývalé celnice. Představuje klečícího mladíka, který něco přebírá nebo předává druhé, trůnící postavě. Totožnost postav a smysl výjevu není vyjasněný, jedná se však o jedno z vrcholných děl českého románského sochařství s vlivy francouzské monumentální plastiky. Součástí prohlídky bude i stručná informace o Klubu Za starou Prahu, jehož význam pro architekturu Prahy je nezanedbatelný. Délka prohlídky cca 75 minut. Kapacita omezena.  Nutná rezervace od 29. 9. na GoOut.cz.

Děkujeme Klubu za starou Prahu.

Sraz: so 5.10 a ne 6.10., 10.00, 12.00, 14.00, Mostecká 1, vstup knihkupectvím, P-1