Praha – Josef Havlíček inspirátor

Paralely mezi podobou jedinečného sídliště Ďáblice a tvorbou Josefa Havlíčka. Při hledání inspiračních zdrojů podoby jedinečného sídliště Ďáblice byly nalezeny paralely nejen s rozdělovskými věžáky, ale i s ranou tvorbou vůdčího reprezentanta české meziválečné avantgardy Josefa Havlíčka.
út 4. 10. | 18:00 | Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8