PRAHA – IDEA HUMANIZACE SÍDLIŠŤ A PROJEVY POSTMODERNY

sídliště Poděbradská / obytný soubor Černý Most II (IV. stavba)

Cílem vycházky se stanou dva obytné soubory – sídliště Poděbradská v Hloubětíně navržené architektem Ivanem Hnízdilem a obytný soubor IV. stavby Černého Mostu II od architektonického ateliéru Héta. Ačkoliv soubory vznikaly v odlišném časovém kontextu a společenské situaci, na obou návrzích se podepsala postmoderní tendence a idea humanizace sídlišť. Sídliště Poděbradská spadá ještě do pozdní fáze socialistické bytové výstavby v letech 1980 – 88. Postmoderní uvolnění se zde projevilo v experimentálním přístupu v mezích panelové technologie i jako aktuální reflexe názorů na urbanistickou kompozici. U obytného souboru na Černém Mostě navrženém těsně po revoluci v průběhu 90. let se postmoderní jazyk uplatnil již se zpožděním jako symptom porevoluční euforie a negace architektonických forem minulého režimu. Hlavní snahou výkladu bude nejen porovnat, do jaké míry se podařilo uskutečnit původní urbanistické vize, ale také reflektovat proměnu použití postmoderního jazyka a to na pozadí
transformačního zlomu. Procházku povede Jana Pavlová za účasti architekta Ivana Hnízdila (sídliště Poděbradská) a architekta Vladimíra Štulce (obytný soubor Černý Most II – IV. stavba).

SRAZ: ne 5. 10., 14:00, metro Hloubětín, náměstí (před DM drogerií)