Praha – Husův sbor ve Vršovicích

Husův sbor ve Vršovicích je kostel Československé církve husitské. Stavba je významným architektonickým dokladem stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Kostel byl postaven v roce 1930 podle návrhu architektů Karla Truksy a Pavla Janáka. Dominantou stavby je mohutná, čtyřboká, téměř 26 m vysoká věží, zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Někdy bývá tato stavba uváděna jako jedna z prvních v Praze, na kterých byla použita technologie předpjatého betonu. I díky tomu byl Husův sbor ve Vršovicích postaven karlínskou firmou Stavitelství Nekvasil v rekordním čase devíti měsíců. Unikátem projektu byl návrh divadelního sálu (včetně zázemí pro technický provoz) jako přímé součásti sakrální stavby. Historie divadelního sálu v budově husitského kostela ve Vršovicích je spojena s Jiráskovým vršovickým divadlem, které zde mělo stálou scénu až do roku 1964. V době válečné okupace fungoval divadelní sál též jako kino s názvem Bio Helios. Po roce 1964, na více než čtyři desetiletí, tento prostor ztratil své původní poslání i podobu. Od roku 2005 se Československá církev husitská rozhodla prostory revitalizovat a rekonstruovala v několika etapách celý prostor divadla, kde v současnosti sídlí Vršovické divadlo MANA. Prohlídka divadla, kostela a části věže. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 27. 9. na GoOut.

Sraz: ne 4. 10., 13.00, 14.30, 16.00, Moskevská 967, P-10

Fotoreport