PRAHA – HUSŮV SBOR A DIVADLO MANA

Husův sbor je významným architektonickým dokladem stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Kostel byl postaven v roce 1930 podle návrhu Karla Truksy a Pavla Janáka. Dominantou stavby je mohutná, čtyřboká, téměř 26 m vysoká věž, zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Někdy bývá tato stavba uváděna jako jedna z prvních v Praze, na kterých byla použita technologie předpjatého betonu. I díky tomu byla karlínskou firmou Stavitelství Nekvasil postavena v rekordním čase devíti měsíců. Unikátem projektu byl návrh divadelního sálu (včetně zázemí pro technický provoz) jako přímé součásti sakrální stavby. Historie divadelního sálu v budově husitského kostela ve Vršovicích je spojena s Jiráskovým vršovickým divadlem, které zde mělo stálou scénu až do roku 1964. Dlouhá léta zde hrála ochotnická skupina Bozděch (založená ve Vršovicích v roce 1892). V době válečné okupace fungoval divadelní sál též jako kino s názvem Bio Helios. Po roce 1964, na více než čtyři desetiletí, tento prostor ztratil své původní poslání i podobu. Od roku 2005 Československá církev husitská zrekonstruovala v několika etapách celý prostor divadla, kde v současnosti sídlí Vršovické divadlo MANA.

Kapacita omezená.

Sraz: ne 3. 10., 13:00, 15:00, 17:00, Moskevská 967, P-10