Praha – Husův sbor a Divadlo Mana

Individualistická moderna podle Karla Truksy a Pavla Janáka z roku 1930. Unikátem projektu byl návrh divadelního sálu jako součásti sakrální stavby, kde v současnosti sídlí Vršovické divadlo MANA. Stavba je významným architektonickým dokladem stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Kostel byl postaven v roce 1930 podle návrhu Karla Truksy a Pavla Janáka. Dominantou stavby je mohutná, čtyřboká, téměř 26 m vysoká věž, zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Někdy bývá tato stavba uváděna jako jedna z prvních v Praze, kde byla použita technologie předpjatého betonu. I díky tomu byla karlínskou firmou Stavitelství Nekvasil dokončena v rekordním čase devíti měsíců. Unikátem projektu byl návrh divadelního sálu (včetně zázemí pro technický provoz) jako přímé součásti sakrální stavby. Jeho historie je spojena s Jiráskovým vršovickým divadlem, které zde mělo stálou scénu až do roku 1964. Dlouhá léta zde hrála také ochotnická skupina Bozděch (založená ve Vršovicích v roce 1892), ale i mnozí další. V době válečné okupace fungoval divadelní sál též jako kino s názvem Bio Helios. Po roce 1964, na více než čtyři desetiletí, tento prostor ztratil své původní poslání i podobu. Od roku 2005 Československá církev husitská zrevitalizovala a zrekonstruovala v několika etapách celý prostor divadla, kde v současnosti sídlí Vršovické divadlo MANA. Děkujeme MČ Praha 10.

POZOR! NUTNÉ REZERVACE!

Kapacita omezena na GoOut.cz (30 osob).

 

ne 2. 10. | 13:00, 15:00, 17:00 | Moskevská 34, Praha 10