PRAHA – FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Nové fakultní sídlo uvedené do provozu v roce 2020 vzniklo přestavbou menzy podle návrhu ateliéru Kuba & Pilař architekti. Srdcem budovy je centrální čtvercová dvorana s betonovými stropními nosníky a prosklenou střechou. Dvorana propojuje tři podlaží, z ochozů po jejím obvodě se vstupuje do jednotlivých seminárních místností, kabinetů, obslužných místností i výtahů a únikových schodišť. Hlavní komunikační páteří jsou dvě jednoramenná betonová schodiště v centrálním prostoru. V nejnižším částečně zapuštěném podlaží jsou větší přednáškové místnosti, aula a děkanát. V podzemí jsou garáže. Minimalisticky pojatý vzhled interiéru s konstrukcemi z pohledového betonu, černou podlahovou stěrkou, bílými obklady stěn a s podhledy z tahokovu dává vyniknout hře světla pronikajícího střechou mezi nosníky. Navenek se budova otevírá předsazeným proskleným pláštěm, který umožňuje provětrávání a stínění. Budova vznikla přestavbou objektu z 80. let od architekta Karla Pragera. Kromě centrální dvorany budou zpřístupněny typické seminární místnosti, posluchárny a fakultní knihovna.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2021 pořádanou Českou komorou architektů. 

Sraz: ne 3. 10., 15:00–18:00, Pátkova 2137/5, P-8

Fotoreport