Praha – Fakulta humanitních studií UK

Nové univerzitní sídlo, uvedené do provozu v roce 2020, vzniklo přestavbou menzy podle návrhu Kuba & Pilař architekti. Srdcem budovy je centrální čtvercová dvorana s betonovými stropními nosníky a prosklenou střechou. Ta propojuje tři podlaží, z ochozů po jejím obvodě se vstupuje do jednotlivých seminárních místností, kabinetů, obslužných místností i výtahů a únikových schodišť. Hlavní komunikační páteří jsou dvě jednoramenná betonová schodiště v centrálním prostoru. V nejnižším, částečně zapuštěném podlaží jsou větší přednáškové místnosti, aula a děkanát. V podzemí jsou garáže. Minimalisticky pojatý vzhled interiéru s konstrukcemi z pohledového betonu, černou podlahovou stěrkou, bílými obklady stěn a s podhledy z tahokovu dává vyniknout hře světla pronikajícího střechou mezi nosníky. Navenek se budova otevírá předsazeným proskleným pláštěm, který umožňuje provětrávání a stínění. Budova vznikla přestavbou objektu z 80. let od architekta Karla Pragera. Kromě centrální dvorany budou zpřístupněny typické seminární místnosti, posluchárny a fakultní knihovna.

 

ne 2. 10. | 13:00–17:00 | Pátkova 5, Praha 8