Praha – Dům zemědělské osvěty

Původně vyšší škola a kancelářský a spolkový dům Zemědělské osvěty, ve stylu expresivního purismu, stojí na pozemcích bývalé usedlosti Seidlovka, kterou po roce 1920 vykoupila Vinohradská záložna. Monumentální stavba vznikla z podnětu spoluzakladatele Československé zemědělské akademie Edvarda Reicha, který pro realizaci své ideje oslovil architekta Josefa Gočára. Výstavba trvala dva roky, mezi lety 1924–1926. Záhy po slavnostním otevření jej navštívil a podpořil, kromě ministerského předsedy Aloise Švehly, prezident T. G. Masaryk. Režné cihly a střídmý, a přesto monumentální výraz stavby odkazuje na inspiraci holandskou a německou architekturou. Portál do Slezské ulice je opatřen nápisem Dům zemědělské osvěty, průčelí v dolních partiích jsou vyzdobena reliéfy Otto Gutfreunda a zobrazují alegorie Obilnářství a Vinařství. V interiéru budovy naleznete řadu původních řemeslných prvků.

Sraz: ne 4. 10., 11.00, 12.00, 13.00, Slezská 7, P-2

Fotoreport