Zrušeno: Praha – Dům U Černé Matky Boží

Dům U Černé Matky Boží, první pražskou kubistickou stavbu z roku 1912, navrhl tehdy jednatřicetiletý Josef Gočár pro stavitele Josefa Herbsta jako obchodní dům. Zalomené průčelí budovy respektuje původní regulaci. Dům s moderní železobetonovou konstrukcí je ukončen mansardovou střechou, takže citlivě navazuje na okolní, převážně barokní zástavbu. Původní Gočárův projekt vycházel ze stylu moderny, v roce 1912 ho však autor upravil a přidal kubistické tvarosloví (špičaté kryty mansardových oken, kubisticky tvarovaný vchod, kubistické balkonové zábradlí, kubistické hlavice meziokenních sloupků a lomená okna bay windows). Gočár též vyprojektoval interiér kavárny Grand café Orient v prvním patře, opatřený masivním černým nábytkem a řadou kvalitních uměleckořemeslných detailů kubistického charakteru, například na lampách. V jednotlivých podlažích byly dále zřízeny obchody, módní salon, kanceláře a byty, v suterénu byla provozována vinárna. Patra propojuje působivé schodiště na podkovovitém půdorysu s výrazným kubistickým zábradlím.

Budova sloužila jako obchodní dům do roku 1922. Po devastaci interiérů při postupných úpravách na kanceláře byla budova v letech 1993–1994 kompletně zrekonstruována podle projektu Karla Pragera. Kavárna v prvním patře byla podle dobových fotografií postavena jako replika a byla otevřena v roce 2002. Na konci roku 2015 zde byla instalována expozice Český kubismus Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí se zaměřením na budovu provede zájemce historička umění, kurátorka UPM a autorka expozice Lucie Vlčková a vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM Dušan Seidl. Akce je bohužel zrušena, děkujeme za pochopení.

Sraz: Sraz: so 3. 10., 13:00 a 16:00 ve IV.NP, Ovocný trh 19, P-1