Praha – Dejvice sakrální – zrušeno

Vzhledem k epidemiologické situaci a trase procházky, která zahrnovala také interiéry objektů byla akce z preventivních důvodů zrušena.

Dejvice vznikaly na dohled svého farního kostela sv. Matěje i na dohled katedrály. Jejich území nepostrádá sakrální uzly, bohaté ve své typologii, od nejdrobnějších památek přes viniční kaple a klášterní kostel po velké chrámy. Nejdynamičtěji rostoucí pražská čtvrť 20. století se stala sídlem významných církevních vzdělávacích institucí i bydlištěm a působištěm významných duchovních osobností. Jedna procházka nemůže vyčerpat celé bohatství staveb spjatých s náboženským životem Dejvic, dá alespoň nahlédnout do jejich rozmanitosti. S historikem architektury a pedagogem na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK Vladimírem Czumalem od kostela sv. Vojtěcha až ke kostelu sv. Václava.

Sraz: ne 4. 10., 14.30, Thákurova 3, před budovou KTF UK, P-6