PRAHA – CLAM-GALLASŮV PALÁC – KAPACITA NAPLNĚNA

Představení paláce v kontextu dalších barokních staveb dvorského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, od jehož úmrtí letos uplynulo 300 let. Palác zůstal do velké míry zachován v původní stavební struktuře a po rekonstrukci realizované Hlavním městem Prahou v letech 2018–2022 byl zčásti předán ke kulturnímu provozu Muzeu města Prahy.

Historik umění PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., přímo v Clam-Gallasově paláci dlouhodobě pracoval v době, kdy byl sídlem Archivu hl. města Prahy. Rod Gallasů, osudy paláce i osobnost architekta J. B. Fischera z Erlachu se řadí k jeho hlavním badatelským tématům.

 

| 13:00 | Přednáška: Clam-Gallasův palác v kontextu barokních staveb J. B. Fischera z Erlachu
| 14:30 | Komentovaná prohlídka paláce s Martinem Krummholzem
| 15:30 | Komentovaná prohlídka reprezentativního patra paláce s průvodcem muzea

 

Do programu je zařazen i vedlejší areál Klementina.

 

Rezervace na GoOut. Spoluorganizátorem akce je Muzeum města Prahy.

 

ne 1. 10. | 13:00, 14:30, 15:30 | Husova 20, Praha 1

Fotoreport