PRAHA – CÍSAŘSKÝ OSTROV – OBNOVA SOUŽITÍ S ŘEKOU

Císařský ostrov očima jejich uživatelů a správců. Představení výsledků soutěžního workshopu, který přinesl nový úhel pohledu na pražskou čističku a její bezprostřední okolí.

SRAZ: ne 4. 10., 10:00, u spodní brány Trojského zámku

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy