PRAHA – ČESKÝ ROZHLAS

Budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12 byla původně postavena pro Ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas podle návrhu architekta Bohumila Slámy. Nosnou konstrukci budovy tvoří ocelová konstrukce; vyrobili ji ve Vítkovicích, váží 1160 tun a její stavba trvala tři a půl měsíce. Konstrukční systém budovy je ocelový skelet s cihlami obezděnými pilíři. Stropy jsou neseny ocelovými nosníky, na nichž jsou žebrové železobetonové desky a keramické tvarovky. Jedná se o stavbu funkcionalistickou nejen svým výrazem, ale i konstrukcí a původní dispozicí. Její tvarosloví je čisté, jednoduché a elegantní. V budově Českého rozhlasu je k vidění páternoster, jenž byl nainstalován už v roce 1929, či skrytá potrubní pošta.  Tu využívali od počátku i pracovníci rozhlasu, kteří tudy dostávali zejména zprávy ČTK. V roce 2000 byl v ulici Římská otevřen nový moderní studiový dům od architektonické kanceláře A.D.N.S. architekti, který je výjimečný svým protihlukovým řešením. Pod patra, ve kterých jsou studia, jsou vloženy pružinové kompenzátory hluku, jež jednotlivé části stavby oddělují. Otřesy z nedalekého metra, které se šíří spodní stavbou, se v těchto pružinách zcela eliminují. Rozsáhlá rekonstrukce původní budovy na adrese Vinohradská 12 probíhala ve dvou časových pásmech v letech 2004–2005 a 2007–2011. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

 Sraz: so 29. 9., 13.00 a 15.00 komentované prohlídky, Římská 13

Fotoreport