PRAHA – CENTRUM DOX – DVOŘIT SE DVORU

K čemu jsou dvory domům? A k čemu lidem? Urbanisticko-architektonická rodinná dílna pro děti od 5 let a jejich rodiče vám odhalí nejen dvůr Centra současného umění DOX, ale i další jedinečné „osobnosti“ Holešovic. Trochu výtvarná dílna, trochu bojovka. Kapacita omezená.

Sraz: so 2. 10., 14:00, Poupětova 1, P-7

Fotoreport