PRAHA – CAMP – prodlouženo

Výstava o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov v Centru architektury a městského plánování. V místech areálu skladištních budov nákladového nádraží, které zde fungovalo do roku 2002, je plánována nová městská obytná čtvrť. V současné chvíli se vypořádávají změny územního plánu a je upravována studie regulačního plánu území. Centrem plánované čtvrti obytných domů se školou a školkami je stavba samotného bývalého nádraží. Funkcionalistická budova, která byla postavena ve 30. letech 20. století, je od roku 2013 chráněnou kulturní památkou. Současně s proměnou území bude revitalizována pro účely nového využití, kterým by mohlo být sídlo Národního filmového archivu.

Výstavou provedou kustodi CAMPu.

Sraz: so 2. 10. i ne 3. 10., 9:00–21:00, Vyšehradská 51, P-2