PRAHA – CAMP

Centrum architektury a městského plánování CAMP oslaví dva roky od svého otevření. Areál Emauzského opatství, levitující kubické objemy Karla Pragera z konce 60. let, i kostel Panny Marie na Slovanech se zástupcem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Jiřím Jarošem.

Sraz: so 5.10., 11.00 a 14.00 komentované prohlídky, Vyšehradská 51, P-2

Fotoreport