PRAHA – BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU – není nutná rezervace

S přechodem na tržní ekonomiku se u nás zásadně omezila výstavba městských bytů. Roli investora přejali soukromí developeři. Výjimkou je bytový dům od ateliéru DAM architekti na rohu Petrského náměstí, který je investicí MČ Praha 1. Zájmem města nebylo maximalizovat zisk, ale vhodně doplnit městský kontext. Dům kloubí netradiční mix funkcí – stabilizační byty a školní tělocvičnu pro sousedící základní školu. V místě bývalého školního hřiště vyrostl pavlačový dům s dostupnými malometrážními byty, který svou hmotou reaguje na okolní zástavbu. Školní hřiště nahradila integrovaná tělocvična v přízemí. Jednotlivé byty ve formě kontejnerů jsou vsunuty mezi desky železobetonového skeletu. V roce 2011, kdy byl dům dokončen, získal cenu Grand Prix architektů. V rámci Dne architektury budete moci navštívit tělocvičnu, pavlače i podzemní garáže. Připraveny jsou i dvě komentované prohlídky s autory. Omezená kapacita komentovaných prohlídek. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

Sraz: so 29. 9., 9.30–12.00, 9.30 a 10.15 komentované prohlídka, Lodecká 1

Komentované prohlídky jsou již zaplněny, přesto může objekt navštívit sami bez komentáře architekta. Kapacita omezena!