PRAHA – BAZILIKA SV. LUDMILY A JEJÍ KROVY – KAPACITA NAPLNĚNA

Novogotická trojlodní bazilika sv. Ludmily postavená v letech 1888–1893 podle návrhu architekta Josefa Mockera. Ten patřil k nejvýznamnějším českým architektům 19. století, podílel se mimo jiné na dostavbě Chrámu sv. Víta, Prašné brány nebo restauraci hradu Karlštejn. V roce 2022 byl kostel povýšen papežem na baziliku. Novogotický historizující sloh se objevil v Británii 18. století, následně během 19. a 20. století začal pronikat i na pevninskou Evropu. Mocker se v tomto případě inspiroval severoněmeckou gotikou. Sám se pak podílel i na návrzích vitráží.

 

Pro zdatné návštěvníky bez závratí možnost nahlédnout do krovů baziliky. Rezervace na GoOut.

 

so 30. 9. | 11:00–14:00 | Náměstí Míru 2, Praha 2

Fotoreport