PRAHA – AREÁL MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK V TROJI

Rozsáhlý areál Matematicko-fyzikální fakulty UK je částí velkolepého projektu univerzitního kampusu Karla Pragera z roku 1965. Trojský areál MFF UK představuje typický příklad modernistického urbanismu a architektury, svou podobou navazuje na Pragerovu vizionářskou stavbu Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách z roku 1958 se závěsnou fasádou z lehkých ocelových panelů. Rozmístěním budov zde vzniká dostatek prostoru, který je vyplněn zelení s dobovými plastikami a uměleckými prvky. Budovy prochází průběžně rekonstrukcí, k vidění je však stále mnoho autentických architektonických prvků. V roce 2011 proběhla úprava venkovních prostor areálu od ateliéru Ježková–Jaroš. Celý venkovní areál je volně přístupný, z interiérů bude zpřístupněno dobové foyer hlavní budovy T a vyhlídka na areál z jednoho nejvyšších pater budovy A. V budově V je k vidění původní točité schodiště ve vstupní hale. Zajímavostí areálu jsou chladicí věže pojaté původně jako součást dnes již nefunkční fontány a socha Stanislava Kolíbala Pocta geometrii.

Do programu je zařazena i sousední Nová budova FHS, která byla původně navržena Pragerem, dnes je však již po kompletní přestavbě.

so 30. 9. | 14:00-18:00 | V Holešovičkách 2, Praha 8 (budovy T, A a V)

Fotoreport