PRAHA – AREÁL BOHNICKÉ LÉČEBNY

Královský český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích byl v roce 1906 nejmodernějším a druhým největším zařízením na území zanikající rakousko-uherské monarchie. Za návrhem celého areálu stojí architekt Václav Roštlapil, který je autorem i neméně známé Strakovy akademie. Urbanisticky i architektonicky cenný areál je celý chráněn jako kulturní památka. S historikem a památkářem Tomášem Řepou projdeme areál skrz naskrz a objevíme historické milníky tohoto výjimečného díla.

Sraz: so 29. 9., 10.00, hlavní vchod, ulice Ústavní

Fotoreport