PRAHA – ARCHITEKTURA V KNIZE (HURÁ DOVNITŘ!)

Pracovníci Pedagogické knihovny J. A. Komenského budou v průběhu celého dne provázet zájemce, kteří se seznámí s historií knihovny, fondy a službami, které poskytuje. Interiér knihovny navrhl architektonický ateliér ORIGON. V rámci otevření interiréru budou připraveny ukázky kniho architektuře a urbanismu z fondu knihovny a Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Výběr knih bude umístěn ve vitríně ve 2. návštěvnickém patře knihovny. Pro zájemce budou připraveny i výběrové rešeršemonografií a záznamů článků v časopise v databázi knihovny na téma Architektura a urbanismus. Obě řešerše budou umístěny na webových stránkách PK.
SRAZ: st. 4.10., 9.00-17.00, Narodní pedagogické muzeu a knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12