PRAHA – ANEŽKA TOUR – změna akce

Nevšední prohlídka Anežského kláštera a jeho okolí. Barbora Uchytilová přiblíží nejen život sv. Anežky a řádových sester klarisek za zdmi kláštera, ale připomene také historii celé „anežsko-haštalské“ čtvrti Na Františku.

Sraz: čt 4. 10., 16.00, Anežská 12

Vzhledem k nepředvídaným okolnostem musela být prohlídka s Philippem Schenkerem nahrazena, avšak stejně kvalitní alternativou: prohlídkou vedenou historičkou umění Barborou Uchytilovou.