PRAHA – 3X POVÁLEČNÝ VÝVOJ SLOVENSKÉ ARCHITEKTURY

Série tří krátkých přednášek věnována třem městům, která jsou podrobně představena ve druhé části výstavy Dům smutku – životní projekt. Architekt Miroslav Beňák představí město Trnava, architekt Alexander Topilin se bude věnovat městu Trenčín a architektka Eva Rohoňová se bude zabývat městem Piešťany. Všichni přednášející přiblíží zejména poválečný vývoj architektury, ale zabývat se budou také jeho různými překryvy do průmyslu, umění či rekreace.

 

Akce je součástí výstavy Kdo to byl Stavoprojekt?

 

Spolupořadatelem akce je Fakulta architektury ČVUT.

 

čt 5. 10. | 18:00 | Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Fotoreport