POLICE NAD METUJÍ

Procházka se studenty fakulty architektury z Liberce a architektem Viktorem Vlachem představí možné budoucí podoby důležitých i opomíjených městských prostorů zpracované v předcházejícím workshopu. Po loňském pokusu oživit neotřelými návrhy centrum Náchoda se letos architekt Viktor Vlach i s kočovným workshopem přesouvá do čtyřtisícové Police nad Metují, městečka ležícího v sevření stolových hor a pískovcových skal. Studenti představí své představy na konkrétních místech.

SRAZ: ne 6. 10., 14:00, u kašny na Masarykově náměstí

www.u-c.czwww.fua.tul.cz

Fotoreport