Plzeň – Zeleň ve městě

O své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika různých zemích světa se podělí krajinářský architekt Martin Vysoký, působící ve švédské konzultační společnosti Edge v Malmö. Geoekolog Michael Richter z Hamburské univerzity představí přístup města Hamburk k rozvoji a podpoře zelených střech a fasád. Pořádá spolek Pěstuj prostor.

Sraz: so 3. 10., 18.00, síň Masné krámy, Pražská 18