Plzeň – z parku na střechy

Vycházka s komentářem k mikroklimatickým, vodohospodářským, ekonomickým, psychologickým a dalším funkcím městské zeleně, ale také k jejímu zakládání a péči o ni. Účastníci si prohlédnou systém dešťových tůní, stromy ošetřené systémem korunních vazeb a dvě zelené, resp. vegetační střechy. Výklad bude doplněn ukázkou vybraných tematických materiálových vzorků. Provází krajinář Václav Čubr, pořádá spolek Pěstuj prostor.

Sraz: ne 4. 10., 10.00, Lochotínský pavilon, u zastávky MHD Zoologická zahrada