PLZEŇ – VIZUÁLNÍ ŠUMÁK

Fotografická výstava přiblíží divákům všudypřítomný vizuální šum, který přispívá k roztříštěnosti veřejného prostoru, a který vstřebáváme, aniž bychom si to uvědomovali. Zároveň zdůrazňuje potřebu být ve městě obklopen kultivovaným veřejným prostorem, který neztrácí svoji sociálněkulturní funkci, podobu a symbolický význam pod vrstvami reklamních sdělení a nekoncepčních řešení.

Výstava vzešla ze spolupráce iniciativy Vizuální smog v Plzni a spolku Pěstuj prostor se studenty plzeňské Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, kteří jí vtiskli celou vizální podobu – od fotografíí po grafické zpracování.

út 4.10. | 18:00 | Moving Station, Koperníkova 574/56

Foto kredit: Jan Košťál

Fotoreport