PLZEŇ-ROUDNÁ: VRSTVY PAMĚTI

Jak se utvářela tato svébytná část Plzně? Jaké stopy na Roudné a v okolí zanechal architekt Hanuš Zápal? Procházka s plzeňskými architekty provede návštěvníky historickou pamětí této svébytné části města. V rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, se sdruženími Škoda Plzně, Zapálení 02, Maják Plzně. Vycházka bude zakončena v Pavlovově ústavu LF UK, kde na ni v 19:00 naváže projekce filmu Human Scale o „lidském rozměru“ města.

SRAZ: so 5. 10., 16:00, nároží ulic Na Roudné a Pod Všemi Svatými

www.plzen2015.net, www.verejnyprostorvplzni.cz, www.skodaplzne.cz

Fotoreport