PLZEŇ – PROMĚNY JIŽNÍHO PŘEDMĚSTÍ

Architekt a historik architektury Petr Klíma provede po stavbách a místech ilustrujících proměny jednoho z tradičních městských předměstí mezi lety 1948 a 1989. Procházka přiblíží objekty, jež si uchovaly značnou část svých původních architektonických hodnot – například Centrální výrobnu jídel nebo hotel Škoda.

ne 2. 10. | 15:00 | Korandova 17

Fotoreport