Plzeň – KORANDŮV SBOR

Komentovaná prohlídka stánku Českobratrského evangelického východního sboru – jedné z architektonicky nejhodnotnějších staveb meziválečné Plzně – s architektem a historikem architektury Petrem Klímou.

Sraz: Korandův sbor, Anglické nábřeží 13